4

AKTUALNOŚCI

Akademia Dobrych Inicjatyw

Akademia Dobrych Incijatyw Pomagam Wspieram
 • Model wsparcia akademii

  Stworzyliśmy autorski program Akademii Dobrych Inicjatyw, w którym motywujemy dzieci do rozwijania ich silnych stron i Talentów oraz pomagamy w pokonywaniu dotychczasowych przeszkód i własnych barier. Innymi słowy - chcemy wyciągnąć ich z „mentalności placówki” i dać narzędzia na lepsze życie w przyszłości.

 • Dlaczego Akademia?

  Tylko 10% dzieci z placówek uzyskuje wykształcenie wyższe. Naszym celem, nie jest aby każde dziecko uzyskało tytuł mgr, ale aby miało przestrzeń i możliwości do rozwoju, który w pełni pozwoli im na osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu.

 • Misja i Wartości

  Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na wsparcie - jeśli tego wsparcia oczekuje i jest gotowe by przyjąć rolę lidera swojej przyszłości. Chcemy im w tym towarzyszyć i aktywnie wspierać.

 • Zrealizowanych Działań Społecznych
 • Dzieci objętych wsparciem
 • Zaangażowanych Wolontariuszy
 • Partnerów społecznych i biznesowych