AKTUALNOŚCI

Akademia Dobrych Inicjatyw

Domy Dziecka warsztaty
 • Filozofia FDI

  Upomnieć się o dzieci i młodzież, która sama nie potrafi i nie wie jak upomnieć się o własne prawa

 • Wizja

  Każde dziecko znajdujące się pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce ma dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań na poziomie zbliżonym do standardów europejskich w zakresie wsparcia i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych, które maksymalnie wykorzystuje jego możliwości, potencjał oraz zdolności.

 • Cel

  Wypracowanie i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych i rozwojowych w ramach Akademii do systemu pieczy zastępczej do 2030 r.

 • Zrealizowanych Działań Społecznych
 • Dzieci objętych wsparciem
 • Zaangażowanych Wolontariuszy
 • Domy Dziecka objęte programami Fundacji