Młodzi Finansiści Akademii to wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym najstarsi wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych mają możliwość wejścia w świat finansów i poznania ich od podszewki. Przygotowaliśmy autorski program, uwzględniając zapotrzebowanie na tę wiedzę wśród wychowanków Domów Dziecka.

Po licznych rozmowach i konsultacjach z wychowawcami postawiliśmy się w sytuacji (18-letniego) wychowanka Domu Dziecka, wkrótce wkraczającego w dorosłość, który już za chwilę opuści placówkę opiekuńczo – wychowawczą i będzie musiał poradzić sobie „w świecie dorosłych”. Zadaliśmy sobie pytanie, jaką wiedzę, przygotowanie oraz doświadczenie powinnyśmy posiadać kończąc dzieciństwo?

Podjęcie studiów, życie w akademiku, pierwsza praca, niezależność finansowa i  emocjonalna, wyprowadzka z domu, czy rozpoczęcie życia na własny rachunek, a może decyzja o  założeniu rodziny jest tym momentem wejścia w dorosłość? Trudno znaleźć jeden punktu i jedno wydarzenia na osi czasu.

Większość z nas pewnie nigdy nie zadała sobie tego pytania jak przebiega ten proces,  bo też wejście w dorosłość przeciętnego nastolatka jest procesem trwającym kilka\naście lat i odbywa się na ogół w zupełnie innych okolicznościach oraz przy wsparciu rodziny.

Dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych nie mają tego komfortu – dla większości z nich zamknięcie drzwi Domu Dziecka, oznacza przyśpieszony kurs radzenia sobie „w świecie osób dorosłych” według własnych umiejętności.

W ramach Młodych Finansistów Akademii przygotowujemy wychowanków do lepszego radzenia sobie w jednym z aspektów dorosłości, a mianowicie w aspekcie finansowym i prawnym. Czym jest umowa o pracę, umowa o dzieło, czym różni się kwota netto od kwoty brutto, jak planować budżet, co to jest podatek PIT, co to jest spirala długu, i wiele innych tematów poruszymy na naszych warsztatach, prowadzonych –  jak zawsze  – w sposób nieszablonowy. Bo tak lubimy : ) 3majcie kciuki! (za nas i wychowanków ; )

Potencjał i możliwości programu Młodych Finansistów Akademii dostrzegli również: Societe Generale, który jest Partnerem Strategicznym Programu oraz Sponsorzy: Fundacja Banku Zachodniego WBK i firma Lotte Wedel.

 

Partner Strategiczny Programu:
Societe Generale

 

Sponsorzy Programu:
Lotte Wedel

Fundacja Banku Zachodniego WBK