1. Doradztwo zawodowe:

Pierwsza część spotkań (styczeń – marzec) będzie dotyczyła:

– ustalenia sytuacji zawodowej – wykształcenie, doświadczenie zawodowe w kraju ojczystym i w Polsce, odbyte kursy i szkolenia, obecne zatrudnienie (jeśli dotyczy)

– określenia realnych kompetencji, możliwości i predyspozycji do wykonywania różnych zawodów/pracy

– określenie kompetencji w zakresie obsługi komputera, internetu, aplikacji wykorzystywanych w pracy biurowej, etc. (przypisanie uczestniczki do odpowiedniej grupy na warsztaty z zakresu ICT – Information and Communications Technology)

Druga część spotkań (kwiecień – czerwiec) obejmie:

– przygotowanie profesjonalnego i wyróżniającego się CV oraz innych uniwersalnych dokumentów aplikacyjnych (listy motywacyjne, wypełnianie przykładowych aplikacji on-line)

– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

– wyszukiwanie ofert pracy i wysyłanie aplikacji

– ustalenie indywidualnej ścieżki podnoszenia kompetencji i zwiększania szans na rynku pracy, które beneficjentka będzie mogła wdrażać niezależnie od działań projektowych

– określenie motywacji i oczekiwań względem miejsca przyszłej pracy