EURO-ARAB YOUTH FORUMS

Byliśmy obecni na 5 Młodzieżowym Forum "Euro-Arab" w Strasburgu, które organizowane jest przez Radę Europy oraz Ligę Państw Arabskich. Tematem tegorocznej konferencji był "Nauka i Praktyka Obywatelstwa". Ponad 100 liderów młodzieżowych z krajów europejskich i arabskich, dyskutowało na temat najważniejszych wyzwań w kontekście obecnego kryzysu uchodźców, przestrzegania praw człowieka oraz zapobieganiu dyskryminacji , islamofobii. W ramach paneli dyskusyjnych oraz podczas warsztatów powstał oficjalny dokument, który został wypracowany i przyjęty przez wszystkich członków konferencji. Uczestnicy wyrazili w nim swoje obawy co do kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, słabego dostępu do praw społecznych i braku odpowiedzialności rządów przed obywatelami w wielu krajach. Wezwali również wszystkie państwa członkowskie Rady Europy i Ligi Państw Arabskich, aby wywiązały się ze swoich międzynarodowych zobowiązań i obowiązków względem ochronę praw człowieka - przede wszystkim w odniesieniu do obecnego kryzysu uchodźców poprzez przyjęcie uchodźców uciekających z terenów konfliktów zbrojnych.

Preambuła Deklaracji

Organizatorzy:

Rada Europy

  • Rada Europy

Młodzież

  • Młodzież

Liga Państw Arabskich

  • Liga Państw Arabskich