Dlaczego pomgamy innym krajom?

Pomoc humanitarna/rozwojowa

Wspierając wychowanków polskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, chcemy też być obecni w miejscach, w  których w wyniku klęsk żywiołowych, konfliktów cierpią dzieci i młodzież w innych krajach.

pomoc humanitarna_Ukraina

Zakres wsparcia

Pomagamy w takim zakresie w jakim jesteśmy wstanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby lokalnych placówek, poprzez organizowanie zbiórek oraz wsparcia rzeczowego. Działalność ta jest działalnością dodatkową, a nie główną Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Co już zrobiliśmy?

Program #FDIAid jest nowym programem, który został uruchomiony w 2018r. W kwietniu przeprowadziliśmy liczne rozmowy oraz wizytę w Ukrainie (Kijów oraz rejony wschodnie Ukrainy), gdzie również dostarczyliśmy pomoc rzeczową dla wychowanków domów dziecka. Pierwszy wyjazd z darami rzeczowymi do Ukrainy był wynikiem współpracy i wsparcia ze Wolontariuszy i partnerów Fundacji.