Zbieramy na “Fundusz na 100!”, bo Dzień Dziecka jest 365 dni w roku!

Ponad 90% dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka) ma rodziców.
Nie mogą jednak liczyć na ich wsparcie. Przeciwnie.
Od najmłodszych lat doświadczają obojętności, a czasem i przemocy.


JAK POMAGAMY?

Objęliśmy wsparciem ponad 300 wychowanków z 13 placówek w kilku rejonach Polski, np. w Kisielanach, Zambrowie, Małachowie, Stoczku Łukowskim, Supraślu – w miejscowościach niewielkich i zazwyczaj pomijanych w ogólnopolskich akcjach pomocowych. W nasze działania włączyliśmy ponad 1000 wolontariuszy, tworząc społeczność osób i firm nieobojętnych na los drugiego człowieka.

Wspieramy mądrze i skutecznie. Edukujemy, rozwijamy pasje i talenty. Dajemy wsparcie psychologiczne, by podopieczni byli w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami i emocjami, których doznali w dzieciństwie, często ze strony najbliższych osób. Angażujemy wychowanków w projekty społ., pokazując czym jest empatia i jak mogą pomóc potrzebującym, (np. seniorom). Ułatwiamy wychowankom „start” w dorosłe życie, dając wędkę, a nie rybę.


NASZE DZIAŁANIA SĄ MOŻLIWE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU DARCZYŃCÓW, O CO GORĄCO PROSIMY.

DLACZEGO PROSIMY CIĘ O POMOC?

Jednym z naszych podopiecznych jest Paweł, który od 9 lat mieszka w domu dziecka z trójką rodzeństwa. Z powodu doznanych w dzieciństwie krzywd, miał niską samoocenę i nie ufał dorosłym. Dzięki wsparciu FDI rozwija swoje zainteresowania informatyką i sportem oraz zaczął angażować się w życie szkoły. Wraz z naszymi Darczyńcami sprawiliśmy, że uwierzył w lepsze jutro!

Pragniemy zebrać środki na roczny fundusz stypendialny dla 30-tu kolejnych podopiecznych oraz środki na obóz terapeutyczno – sportowy, co pozwoli dzieciom i młodzieży rozpocząć walkę z trudnymi przeżyciami, traumami dzieciństwa, rozwinąć talenty i wiarę w lepsze jutro. Pragniemy indywidualnie dobierać rodzaj wsparcia dla każdego dziecka. Nazwa inicjatywy to „Fundusz na 100!”,a jej koszt to niemal 100 tys. zł (stypendia dla 30 osób x 12 mc x 220 PLN = 79 200 PLN oraz 19 tys. na obóz dla 15 wychowanków).

GORĄCO ZACHĘCAMY DO FINANSOWEGO WSPARCIA NASZYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH. RAZEM MOŻEMY PRZYWRÓCIĆ IM WIARĘ W DOROSŁYCH I LEPSZE JUTRO!

Dane do przelewu tradycyjnego: Fundacja Dobrych Inicjatyw ul. Sękocińska 10/10, 02-313 Warszawa Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0343 0590