Fundacja Dobrych Inicjatyw, ul. Szczęśliwicka 51, 02-353 Warszawa

+48 22 308 88 81

biuro@fdi.org.pl

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0343 05 90 BNP Paribas Bank Polska S.A.

@FundacjaDobrychInicjatyw