1. Kurs języka polskiego*:

 

Program nauczania zostanie stworzony przez lektora oddzielnie dla każdej grupy uwzględniając poziom znajomości języka polskiego. Kładziony będzie nacisk na słownictwo przydatne w pracy zawodowej, terminologię branżową, konwersacje oraz umiejętność tworzenia oficjalnych pism/e-maili.