wegry1

Międzynarodowe szkolenie „How CSR works?”

Szkolenie How CSR works było organizowane w ramach akcji Erasmus + we współpracy z polską Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodową Agencją programu Erasmus + na Węgrzech. Szkolenie trwało 5 pełnych dni i stanowiło przede wszystkim platformę wymiany doświadczeń z aktywistami społecznymi z całej Europy. Zajęcia łączyły tematykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz Fundrisingu. Są to obszary niezbędne w rozwoju współczesnych organizacji pozarządowych na całym świecie. Organizatorzy szkolenia wybrali łącznie osoby z 14 krajów Unii Europejskiej tak w bardzo różnym wieku. Szkolenie było nie tylko inspirujące ze względu na możliwość wysłuchania historii wielu aktywnych ludzi, którzy na co dzień osiągają sukcesy tworząc innowacyjne projekty, ale także niezwykle motywujące. Powstała grupa osób z kompletnie różnych środowisk, w różnym wieku, dająca możliwość uczenia się od siebie, gromadzenia doświadczeń. Szkolenie zmotywowało do działania i przełamywania ograniczeń biurokracji, sztucznych hierarchii i nieuzasadnionych przekonań, że dla organizacji społecznych drzwi wielkiego świata biznesu są zamknięte. Takie programy szkoleniowe, to przede wszystkim intensywny networking, dzięki któremu uczestnicy zdobywają cenne kontakty, wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i wzajemnie wspierają się również po zakończeniu szkolenia ; )

comment closed