Akademia_dobrych_inicjatyw_logo_png_300dpi-01

Filozofia FDI

Upomnieć się o dzieci i młodzież, która sama nie potrafi i nie wie jak upomnieć się o własne prawa.

Wizja

Każde dziecko znajdujące się pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce ma dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie wsparcia i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych, które maksymalnie wykorzystuje jego możliwości, potencjał oraz zdolności.