AKADEMIA DOBRYCH INICJATYW

 

Fundacja Dobrych Inicjatyw stworzyła innowacyjny program Akademia Dobrych Inicjatyw (ADI), którego celem jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, pasji oraz talentów dzieci z domów dziecka, a w efekcie – motywowanie ich do polepszenia jakości swojego życia. Jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj i dowiedz się, jak sam możesz wpłynąć na życie innych!

 

Projekt jest odpowiedzią na realne problemy dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zdiagnozowany problem społeczny to – brak perspektyw i możliwości rozwoju zainteresowań, pasji i talentów w systemie poza-formalnym podopiecznych domów dziecka z małych miejscowości.

Według badań zaledwie 10 % podopiecznych domów dziecka podejmuje studia wyższe.

Powody tej sytuacji wynikają z wewnętrznych barier dziecka, to m.in. lęk przed przyszłością, niesystematyczność w działaniu czy brak wiary we własne siły. Naszym zdaniem każde dziecko powinno mieć możliwość zadbania o swoją przyszłość oraz otrzymać od dorosłych potrzebne wsparcie.

Dlatego… chcemy zmienić ich rzeczywistość!

Czym Jest Akademia Dobrych Inicjatyw?

ADI można opisać w czterech krótkich punktach:

 • Autorski program – w oparciu o wieloletnią współpracę Fundacji z opiekunami domów dziecka, pedagogami, psychologami i psychoterapeutami.
 • Nowatorskie podejście – odkrywamy talenty i wspieramy silne strony dziecka w pokonywaniu indywidualnych barier.
 • Wsparcie Mentora – każde dziecko posiada gwarancję pomocy osoby dorosłej.
 • Podwyższenie kwalifikacji pracowników placówek.

 

Jak Działamy?

Akademia Dobrych Inicjatyw to kompleksowy projekt, na którego sukces składają się dopełniające się części:

 • Diagnoza: Wspólnie z psychologiem i mentorem indywidualnej ścieżki rozwoju diagnozujemy potrzeby i problemy dziecka w oparciu o jego silne i słabe strony. Formy wsparcia zostają opracowane na podstawie pracy i zabawy podopiecznych w czasie obozów terapeutycznych –sportowych.
 • Inwestycja w talent: Znając silne strony dziecka, wspieramy jego talent – przez uczestnictwo w zajęciach rozwijających pasje, to m.in.: szkoły językowe, akademia piłkarska, indywidualne lekcje rysunku, szkółka pływacka.
 • Wsparcie psychologa: Wsparcie rozwoju psychicznego dziecka jest równie istotne, jak rozwój jego zainteresowań. Dlatego oferujemy indywidualne i warsztatowe zajęcia psychologiczne, których celem jest znalezienie rozwiązań wobec obecnie pokonywanych  przeszkód przez dziecko oraz pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi i pozytywnymi emocjami, odrzuceniem, brakiem zaufania do osób dorosłych itp.
 • Relacja z Mentorem: Wsparcie Mentora to program wolontariatu, w którym osoba dorosła staje się „starszym bratem/straszą siostrą” podopiecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw. To także wzmocnienie działań Inwestycji w talent i Wsparcia psychologa.

 

Działania w ramach Akademii

Oprócz projektu rozwijania talentów dzieci, Akademia Dobrych Inicjatyw podejmuje działania uzupełniające, zapewniające kompleksowe wsparcie dzieci. Zaliczają się do nich:

 

Dołącz Do Nas!

Każdy z nas ma wpływ na rzeczywistość. Jeśli chcesz razem z nami budować lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z domów dziecka z małych miejscowości w projekcie Akademia Dobrych Inicjatyw, zapraszamy do wyboru jednej z proponowanych form:

 • Mecenat Akademii,
 • Sponsor – wybranej aktywności (obozu, warsztatów weekendowych, szkoleń dla kadry itp.),
 • „Adopcja Talentu” –sponsor indywidualnego planu rozwoju wybranego dziecka,
 • Indywidualny Plan Zaangażowania –ustalenie możliwości zaangażowania sponsora, aktualnych potrzeb Akademii.

Zostań naszym dobroczyńcą i przekaż informację o Akademii najbliższym i znajomym!

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji:
Fundacja Dobrych Inicjatyw
Nr konta: 71203000451110000003430590
Bank BGŻ z dopiskiem „Akademia”

Masz pytanie lub propozycję współpracy?
Zapraszamy do kontaktu: biuro@fdi.org.pl.