Jak to się wszystko zaczęło?

Historia Fundacji Dobrych Inicjatyw (FDI) zaczęła się nad Morzem Czarnym – w dalekiej Gruzji w 2009 r. podczas realizacji projektu społecznego w ramach wolontariatu europejskiego (EVS). To wtedy pojawiła się pierwsza myśl o założeniu organizacji pozarządowej. Po powrocie do Polski wraz z innymi wolontariuszami zaczęliśmy myśleć nad założeniem organizacji.

Doświadczenia zebrane podczas wolontariatu i długie rozmowy o tym jak skutecznie realizować projekty na rzecz młodzieży, rozpoczęły długi, bo 5-letni okres przygotowań do powołania własnej organizacji. Cały czas towarzyszyły nam obawy, że nie poradzimy sobie z całą tą biurokracją, opracowaniem statutu, finansami i wieloma innymi rzeczami, na których wtedy się nie znaliśmy.

Więcej

Nasza Misja

Domy Dziecka warsztaty
  • FILOZOFIA FDI

    Upomnieć się o dzieci i młodzież, która sama nie potrafi i nie wie jak upomnieć się o własne prawa.

  • Wizja

    Każde dziecko znajdujące się pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce ma dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań na poziomie zbliżonym do standardów europejskich w zakresie wsparcia i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych, które maksymalnie wykorzystuje jego możliwości, potencjał oraz zdolności.

  • Cel

    Wypracowanie i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych i rozwojowych w ramach Akademii do systemu pieczy zastępczej do 2030 r.

Zespół Fundacji

Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Arkadiusz Brzeziński
Trener/Psycholog
Arkadiusz Brzeziński
Trener/Psycholog
Katarzyna Szaniawska
Koordynator Biura
Katarzyna Szaniawska
Koordynator Biura

Zostań Wolontariuszem

i dołącz do Zespołu Fundacji

Mapa placówek, z którymi współpracujemy

FDI_mapka_placowek_3_bez_tla