Our Volunteer

Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Marta Żardecka
Koordynator Działań Społecznych i Edukacyjnych
Marta Żardecka
Koordynator Działań Społecznych i Edukacyjnych
Angelika Greniuk
Komunikacja
Angelika Greniuk
Komunikacja