Patronat: „O Polsce nowocześnie”

Patronat: „O Polsce nowocześnie”

Miło nam poinformować, że objęliśmy patronat nad projektem  „O Polsce nowocześnie – nowe technologie komunikacyjne (ICT) w pracy z młodzieżą”

Projekt odpowiada na potrzeby wynikające ze współczesnych zmian z zakresie komunikacji. Popularne narzędzia służące rozrywce, przy odkryciu ich bardziej zaawansowanych, aczkolwiek wciąż prostych funkcji staną się narzędziami pozwalającymi mobilizować, zachęcać i aktywizować młode pokolenia działaczy polonijnych. Treści edukacyjne staną się równie atrakcyjne jak treści rozrywkowe. Wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby nie tylko zaprezentować możliwości ICT, ale na realnych przykładach pokazać ich „moc” i mówić o Polsce w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla najmłodszych pokoleń.

Jednym z elementów działań jest m.in. organizacja i realizacja pobytu grupy dwudziestu liderów organizacji zrzeszających młodzież ze środowisk polskich na Białorusi w terminie 18 – 26 lipca 2016 r.  w Warszawie.

Uczestnicy wezmą udział w treningach oraz licznych spotkaniach z przedstawicielami polskich i zagranicznych organizacji zaangażowanych we wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Bezpośrednia interakcja z działaczami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych ma na celu nawiązanie kontaktów i zacieśnienie partnerstwa pomiędzy stroną polską a białoruską. W perspektywie długofalowej planowane działania służą wspieraniu i inspirowaniu aktywności Polaków na Białorusi, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie w kontekście trudnej sytuacji społeczno-politycznej, a także na skuteczne zaangażowanie w promocję spraw polskich na wszelkich płaszczyznach wizerunku (kulturowej, gospodarczej, medialnej, politycznej).

Projekt realizowany jest  przez Fundację Autokreacja przygotowany wspólnie z działaczami Związku Polaków na Białorusi.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

comment closed