Dane do przelewu tradycyjnego:
Fundacja Dobrych Inicjatyw
ul. Sękocińska 10/10, 02-313 Warszawa
Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0343 0590