FDI Aid – Pomoc dla Ukrainy

English Below

Uruchamiamy program #FDIAid, którego celem jest zebranie środków finansowych oraz pomocy rzeczowej na rzecz Ukrainy i uchodźców w Polsce.  W najbliższych dniach oraz tygodniach będziemy informować o podjętych działaniach i kierunkach pomocy. Jesteśmy w kontakcie z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy, z którymi współpracowaliśmy w poprzednich latach w ramach programu wsparcia dla dzieci i młodzieży z wschodniej Ukrainy.

#FDIAid. Dlaczego to robimy?

Dziś mamy moralny obowiązek, aby jako polskie społeczeństwo wesprzeć tych, którzy muszą uciekać przed wojną i zniszczeniem. Nie chcemy tej wojny, ale musimy stawić czoła jej konsekwencjom. W najbliższych godzinach i dniach na polskiej granicy pojawi się tysiące uchodźców, szukających bezpiecznego schronienia.

Dołącz do zbiórki finansowej i zaproś do niej swoich znajomych, przyjaciół i rodzinę. 100% środków przekazanych na ten cel, zainwestujemy w pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zbiórka na rzecz wsparcia dla Ukrainy i uchodźców. #FDIAid 

 

#FDIAid Pomoc dla Ukrainy

Idea Fundacji Dobrych Inicjatyw powstała podczas wolontariatu europejskiego w Gruzji w 2009 r. – tuż po ataku Rosji. Organizacja została zarejestrowana w 2014 r. Wiele pierwszych naszych działań nakierowane było na współpracę z Gruzją i Ukrainą: projekty wymiany młodzieży, wolontariatu, wsparcia rzeczowego. W 2017 r. Uruchomiliśmy dedykowany program #FDIAid, którego celem było wsparcie dzieci i młodzieży z wschodnich regionów Ukrainy. W ostatnich latach angażując się w działania na rzecz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz seniorów w Polsce, zaangażowaliśmy ponad 1000 wolontariuszy w Polsce. Wielu z tych wolontariuszy, to obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski budować swoją nową i lepszą przyszłość. #RazemDlaUkrainy #FDIAid

 

Dla osób robiący przelew tradycyjny:

Prosimy o wsparcie finansowe na konto fundacji z dopiskiem „Ukraina”. 100% środków przekazanych na tel cel zostanie zainwestowanych w pomoc dla mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców, którzy przyjadą do Polski. Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0343 05 90 – Fundacja Dobrych Inicjatyw.

 

Dla osób wpłacających w EUR/USD lub z zagranicy:


Fundacja Dobrych Inicjatyw

Ul. Szczęśliwicka 51, 02-353 Warszawa

EURO:

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Adres banku:  ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa

Numer konta IBAN: PL81 1600 1462 1026 0711 7000 0004  [EUR]

SWIFT: PPABPLPK

Tytuł przelewu: FDIAid – Ukraine

 

USD:

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Adres banku:  ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa

Numer konta IBAN: PL54 1600 1462 1026 0711 7000 0005 [USD]

SWIFT: PPABPLPK

Tytuł przelewu: FDIAid – Ukraine

 

Kontakt:
biuro@fdi.org.pl
tel: 22 308 88 81.

——————————————————————————

English version

We are launching the #FDIAid program to raise funds and assistance for Ukraine and refugees in Poland. In the coming days and weeks, we will keep informing you about the actions taken and the support provided. We are in contact with our NGO partners from Ukraine. Together, a few years ago, we supported children and youth from eastern Ukraine.

 

#FDIAid. Why Are We Doing This?

Today, we, Polish society, have a moral duty to support those who have to flee from war and destruction. We do not want this war, but we have to face its consequences. In the coming hours and days, thousands of refugees will appear on the Polish border, looking for a safe haven.

Join the fundraising and invite your friends and family. All (100%) of the funds collected will be dedicated to helping the citizens of Ukraine.

Fundraising to support Ukraine and refugees.  #FDIAid 

The idea of the Good Initiatives Foundation (Fundacja Dobrych Inicjatyw – FDI) was born during the European Voluntary Service in Georgia in 2009, right after the Russian attack. The organization was registered in 2014. Many of our first activities were focused on cooperation with Georgia and Ukraine: youth exchange projects, volunteering, and material support. In 2017, we launched a special program #FDIAid, whose aim was to support children and young people from the eastern regions of Ukraine. Recently we are engaged in activities for children and youth from care and educational institutions and senior citizens in Poland. We have engaged over 1000 volunteers in Poland. Many of these volunteers are Ukrainian citizens who came to Poland to build their new and better future. #RazemDlaUkrainy #FDIAid

 

For People Making A Traditional Bank Transfer:

Please provide financial support to the foundation’s account with the note „FDIAid – Ukraine”. 100% of the funds will be used to help Ukrainians in Ukraine and refugees in Poland.


Payment to the Foundation’s bank account:

Charity Name: Fundacja Dobrych Inicjatyw

Organization address: Ul. Szczesliwicka 51, 02-353 Warszawa

 

USD:

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bank address: ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa

Account number IBAN: PL54 1600 1462 1026 0711 7000 0005 [USD]

SWIFT: PPABPLPK

Transfer title: FDIAid – Ukraine

EUR:

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bank address: ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa

Account number IBAN: PL81 1600 1462 1026 0711 7000 0004  [EUR]

SWIFT: PPABPLPK

Transfer title: FDIAid – Ukraine