Projekt Akademia Dobrych Inicjatyw

Projekt Akademia Dobrych Inicjatyw

Fundacja Dobrych Inicjatyw stworzyła unikalny projekt Akademia Dobrych Inicjatyw (ADI), którego celem jest odkrywanie i rozwijanie talentów, pasji oraz zainteresowań dzieci z domów dziecka, a w efekcie – zachęcenie ich do polepszenia jakości swojego życia. Jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj i dowiedz się, jak sam możesz wpłynąć na życie innych!

Projekt jest odpowiedzią na realne problemy dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zdiagnozowaliśmy wyzwanie społeczne – brak perspektyw i możliwości rozwoju w systemie poza-formalnym podopiecznych domów dziecka z małych miejscowości.

Według badań zaledwie 10 % podopiecznych domów dziecka podejmuje studia wyższe. Powody tej sytuacji wynikają z wewnętrznych barier dziecka, to m.in. lęk przed przyszłością, niesystematyczność w działaniu czy brak wiary we własne siły. Naszym zdaniem każde dziecko powinno mieć możliwość zadbać o swoją przyszłość oraz otrzymać od dorosłych potrzebne wsparcie.

Dlatego… chcemy zmienić ich rzeczywistość!

Czym jest Akademia Dobrych Inicjatyw?

ADI można opisać w czterech krótkich punktach:

 1. Autorski program – w oparciu o wieloletnią współpracę Fundacji z opiekunami domów dziecka, pedagogami, psychologami i psychoterapeutami.
 2. Nowatorskie podejście – odkrywamy talenty i wspieramy silne strony dziecka w pokonywaniu indywidualnych barier.
 3. Wsparcie Mentora – każde dziecko posiada gwarancję pomocy osoby dorosłej.
 4. Podnosimy kwalifikacje pracowników placówek.

Jak działamy?

„Moja Akademia Przyszłości” to kompleksowy projekt, na którego sukces składają się dopełniające się części:

 1. Diagnoza:

Wspólnie z psychologiem i mentorem indywidualnej ścieżki rozwoju diagnozujemy potrzeby i problemy dziecka w oparciu o jego silne i słabe strony. Formy wsparcia zostają opracowane na podstawie pracy i zabawy podopiecznych w czasie obozów terapeutycznych –sportowych.

 1. Inwestycja w talent

Znając silne strony dziecka, wspieramy jego talent – przez uczestnictwo w zajęciach rozwijających pasje, to m.in.: szkoły językowe, akademia piłkarska, indywidualne lekcje rysunku, szkółka pływacka.

 1. Wsparcie psychologa

Wsparcie rozwoju psychicznego dziecka jest równie istotne, jak rozwój jego zainteresowań. Dlatego oferujemy indywidualne i warsztatowe zajęcia psychologiczne, których celem jest znalezienie rozwiązań obecnych przeszkód dziecka oraz pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi i pozytywnymi emocjami, odrzuceniem, brakiem zaufania do osób dorosłych itp.

 1. Relacja z Mentorem

Wsparcie Mentora to program wolontariatu, w którym osoba dorosła staje się „starszym bratem/straszą siostrą” podopiecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw. To także wzmocnienie działań Inwestycji w talent i Wsparcia psychologa.

Działania w ramach Akademii

Oprócz projektu rozwijania talentów dzieci z domów dziecka, Akademia Dobrych Inicjatyw podejmuje działania dodatkowe, zapewniające kompleksowe wsparcie dzieci. Zaliczają się do nich:

Dołącz do nas!

Każdy z nas ma wpływ na rzeczywistość. Jeśli chcesz razem z nami budować lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z domów dziecka z małych miejscowości w projekcie w Akademia Dobrych Inicjatyw, zapraszamy do wyboru jednej z proponowanych form:

 • Mecenat Akademii,
 • Sponsor – wybranej aktywności (obozu, warsztatów weekendowych, szkoleń dla kadry itp.),
 • „Adopcja Talentu” –sponsor indywidualnego planu rozwoju wybranego dziecka,
 • Indywidualny Plan Zaangażowania –ustalenie możliwości sponsora, aktualnych potrzeb Akademii i kwoty wsparcia.

Zostań naszym dobroczyńcą i przekaż informację o Akademii najbliższym i znajomym!

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji:
Fundacja Dobrych Inicjatyw
Nr konta: 71203000451110000003430590
Bank BGŻ z dopiskiem „Akademia”

Masz pytanie lub propozycję współpracy? Zapraszamy do kontaktu: biuro@fdi.org.pl.

 

comment closed