W tym dziale znajdują się Raporty oraz Ankiety przeprowadzone przez zespół Fundacji Dobrych Inicjatyw.

2016

Cykl artykułów nt współpracy rozwojowej

1. Artykuł #1 – Pomoc rozwojowa definicja i ewolucja pojęcia

2. Artykuł #2 – Plan Marshalla – sukces, czy porażka?

3. Artykuł #3 – Wpływ dekolonizacji i polaryzacji Wschód – Zachód na rozwój współpracy rozwojowej

4. Artykuł #4 – O próbach instytucjonalizacji pomocy rozwojowej w latach 50. i 60.

5. Artykuł #5 – Pomoc rozwojowa w latach 70. XX w.

6. Artykuł #6 – Stracona dekada lat 80. i Konsensus Waszyngtoński 

7. Artykuł #7: Lata 90. i konferencje ONZ

8. Artykuł #8 Milenijne Cele Rozwoju i Deklaracja Paryska

9. Artykuł #9 Przeszkody polityczno-ideologiczne na drodze do skutecznej współpracy rozwojowej

10. Artykuł #10 Przeszkody gospodarcze w realizacji skutecznej współpracy rozwojowej

11. Artykuł #11 Przeszkody instytucjonalno-techniczne w realizacji skutecznej współpracy rozwojowej

[custom_button style=”btn_normal btn_type9″ icon=”icon-sun” target=”_self” href=”https://fdi.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/82ee497ab47ec7ac4eb0e59def852de3.pdf”]NEW!!![/custom_button]

 

2014/2015

1. Wzór Ankiety nt. praw konsumenckich – Łomnica Zdrój

2. Badanie świadomości konsumenckiej wśród młodzieży z obszarów wiejskich – Wyniki

3. Statut Fundacji Dobrych Inicjatyw

4. Dyskryminacja imigrantek – liczbowe opracowanie wyników ankiety

5. Raport Ewaluacyjny z Kolonii Integracyjnych RÓWNY START

6. Aplikacja do udziału w projekcie „Be Tolerant” – Gruzja 2015

7. Szczegółowe informacje o projekcie „Be  Tolerant” – Gruzja 2015