Rekord: II Finał Choinki Dobrych Serc

Rekord: II Finał Choinki Dobrych Serc

W tym roku – podczas II Finału Choinki Dobrych Serc nie udało nam się zrealizować celu, który założyliśmy sobie kilka miesięcy temu. W ramach Choinki chcieliśmy wesprzeć 300 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W rzeczywistości dzięki zaangażowaniu ponad 800 Wolontariuszy udało nam się wesprzeć 360 dzieci i młodzieży, wymarzonymi prezentami do kwoty 200 – 220 PLN, co daje prawie 80 000 PLN.

Konwencja tegorocznej Choinki była iście kosmiczna. W realizacji tego zamierzania pomogli nam: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz jedyny polski kosmonauta – Mirosław Hermaszewski, który zabrał wychowanków w niecodzienną podróż po kosmosie oraz pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń. Mieliśmy okazję doświadczyć, czym jest ciemna materia, poeksperymentować satelitami i poznać współczesne misje marsjańskie. Wolontariusze z firmy Lenovo zabrali nas w wirtualną rzeczywistość, a pracownicy firmy Mattel zatroszczyli się o najmłodszych, przygotowując najlepszą strefę zabaw o jakiej mogli tylko pomarzyć.

II Finał Choinki Dobrych Serc
Akcja Mikołajkowa Fundacja Dobrych Inicjatyw

Hasłem tegorocznej Choinki jest „Razem przez cały rok!”, bo Choinka to również podsumowanie całorocznej aktywności Fundacji. Oprócz wyprawek szkolnych i naukowych, kolonii, wsparcia rzeczowego dla placówek i dzieci, wdrożyliśmy programy edukacyjne z zakresu edukacji finansowej i projektowej. Kontynuowaliśmy indywidualny rozwój talentów i pasji dzieci oraz program #WeekendPlus, a przede wszystkim włączyliśmy wychowanków w akcje wolontariatu na rzecz innych potrzebujących grup. Zaczęliśmy od Akcji Wielkanoc – Nie Bądź Jak Mariola, gdzie dzieci wsparły samotnych i ubogich seniorów ze swojej okolicy, by kilka mc później, dzięki naszym warsztatom, mogły już same od A do Z zaplanować swoje pierwsze projekty społeczne, które przeprowadzili na rzecz lokalnych schronisk dla zwierząt.

Nie mogło więc i na Choince zabraknąć elementu wolontariatu. Dzieci przywiozły ze sobą zebrane słodycze, maskotki i zabawki, które wspólnie zapakowaliśmy do paczek świątecznych na rzecz potrzebujących dzieci z rodzin migranckich w Warszawie oraz dzieci mieszkających w Ukrainie. W sumie zebrane dary wystarczą do obdarowania ok. 170 dzieci.

Akcja Mikołajokowa
Domy Dziecka Tort

 

Wiara we własne siły, pokonywanie barier i ograniczeń, wolontariat, tolerancja i szacunek dla innych to wartości, które przyświecają nam w codziennej pracy z wychowankami i to właśnie chcieliśmy pokazać podczas II Finału Choinki Dobrych Serc. Chyba się udało… : )

 

pierniki, akcja mikołajkowa, placówki opiekuńczo – wychowawcze
comment closed