logo_Fundacja Dobrych Inicjatyw

Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. rekrutacji

Fundacja Dobrych Inicjatyw zaprasza do składania ofert na stanowisko „specjalista ds. rekrutacji” w ramach konkursu nr 1/konkurs/FAMI/WDK/2015 z dnia 7.12.2015 r.w ramach projektu pt. „W DOBRYM KIERUNKU – Innowacyjne modele integracji dzieci i młodzieży z grupy OPT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Zadaniem specjalisty będzie przede wszystkim rekrutacji dzieci i młodzieży do udziału w dwóch koloniach integracyjnych, zajęciach sobotnich oraz kursie z języka polskiego.

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w biurze projektu na ul. Miedzianej 11 lok. 4, 00-835 Warszawa.

Formularz oferty oraz pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączonych plikach.

Do formularza oferty należy dołączyć CV dotyczące zakresu oferowanego stanowiska oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Fundacją Dobrych Inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego (POBIERZ)

Formularz ofertowy (POBIERZ)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (POBIERZ)

flaga-UE

comment closed