Targi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Targi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jesteśmy po 7 Targach CSR w Warszawie.  Odbyliśmy wiele ciekawych i inspirujących rozmów z osobami, które na co dzień zajmują się polityką społecznej odpowiedzialności w swoich firmach.

Wsród naszych rozmów dominowały tematy związane z edukacją i przygotowaniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych do życia „po placówce”. Opowiedzieliśmy o naszych działaniach oraz zbliżających się projektach: Młodzi Finansiści Akademii, #WeekendPlus, #EduPodróżach oraz idei Akademii Dobrych Inicjatyw.

Podziękowania dla organziatorów – tego ważnego na polskiej mapie – wydarzenia z zakersu CSR.

comment closed