Our Volunteers

Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Szymon Bubiłek
Przewodniczący Rady Fundacji
Arkadiusz Brzeziński
Trener/Psycholog
Arkadiusz Brzeziński
Trener/Psycholog
Katarzyna Szaniawska
Koordynator Biura
Katarzyna Szaniawska
Koordynator Biura

Our Volunteers

Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji
Bartłomiej Jojczyk
Prezes Zarządu Fundacji