Tytuł Dobroczyńca Roku 2021 dla…

Tytuł Dobroczyńca Roku 2021 dla…

Darczyńca Roku – Bohaterowie społecznego zaangażowania

Pod tym hasłem odbyła się 27 maja 2021 roku Gala Finałowa XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Celem Konkursu jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. Z dumą informujemy, że tytuł „Dobroczyńcy Roku” w kategorii EDUKACJA, za najlepszy program edukacyjny w Polsce, przypadł naszemu Partnerowi, firmie LENOVO. Serdecznie gratulujemy!

Program szkoleniowy dla dzieci – jak to działa?

Wszystkie zgłaszane do konkursu projekty dotyczyły działań, służących rozwojowi edukacji dzieci i młodzieży, a w szczególności zapewnieniu edukacji wysokiej jakości, wyrównywaniu szans, popularyzowaniu nowych technologii i idei uczenia się przez całe życie.

Tytuł „Darczyńca Roku” został nadany naszemu Partnerowi LENOVO za realizowany wraz z Fundacją Dobrych Inicjatyw, autorski program szkoleniowy pt. „Junior project manager, it’s me”. Biorący w nim udział wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych zdobywali umiejętności zarządzania projektami społecznymi. Jednym z projektów zaproponowanych przez młodzież była pomoc lokalnej społeczności senioralnej. Jest on wciąż rozwijany i promowany przez fundację jako #PaczkaDlaSeniora.

Warsztaty on-line – czy to się jeszcze sprawdza?

Partnerstwo z LENOVO wnosi znaczący wkład w poprawę przygotowania dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych do dalszej edukacji i pracy. Na warsztatach zdobywają one wiedzę z zakresu zarządzania projektami, edukacji informatycznej, bezpieczeństwa w internecie.

Jedna z uczestniczek warsztatów powiedziała: „Byłam sceptycznie nastawiona do tych warsztatów online, ponieważ codziennie mamy lekcje online. Ale było inaczej i ciekawiej. Teraz wiem, jak korzystać z różnych bezpłatnych narzędzi komputerowych do nauki i pracy. Rozumiem to lepiej niż moi koledzy ze szkoły ”.

comment closed