Projekt #WeekendPlus to cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach Akademii Dobrych Inicjatyw. W ramach programu #WeekendPlus twórczo wypełnimy młodzieży czas wolny w weekendy, zaproszając ich do różnorodnych tematycznie interaktywnych warsztatów, podczas których będą kształtować swoją wrażliwość wobec świata oraz rozwijać zainteresowanie wobec różnych profesji i zawodów, z myślą o własnej drodze życiowej. Każdy warsztat to inny obszar tematyczny i historia.

Wiemy, że dzieci, które mają dostęp do bogatej oferty edukacji pozaformalnej i różnego rodzaju form doświadczania otaczającej ich rzeczywistości,  zdecydowanie lepiej oceniają swoje przygotowanie do usamodzielnienia, osiągają wyższe wykształcenie, częściej wybierają zawód w sposób przemyślany. Zdecydowana większość wychowanków boryka się z problemem niskiej samooceny oraz brakiem wiary we własne siły. Warsztaty #WeekendPlus są odpowiedzią Fundacji na te potrzeby.

W czasie warsztatów młodzież ma możliwość przyjrzenia się danym zawodom „od kuchni”, przy okazji sprawdzając, czy jest to obszar, który w przyszłości może być ich wymarzonym zawodem. To niezwykle ważne – w perspektywie dorosłości wychowanków – oraz tego, czy i w jaki sposób będą potrafili pokierować swoją ścieżką kariery zawodowej w przyszłości.

Projekt wspierają finansowo:

Gaz-System S.A

Fundacja Warbud