#Weekend Plus 2018

#Weekend Plus 2018

Pasje, zainteresowania, ciekawostki i pytania, które zawsze chciałeś zadać, ale nie miałeś komu… tak w skrócie wyglądał cykl warsztatów #WeekendPlus. W ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo – wychowawczych trenerzy i szkoleniowcy zaprosili wychowanków w świat zawodów i profesji osób dorosłych. Młodzież poznając zawód dziennikarza, tworzyła własne newsy, uczyła się przeprowadzać wywiady, nakręcać materiał video, zadawać pytania oraz rozróżniać opinie od faktów. Podczas warsztatów z negocjacji wychowankowie wzięli udział w grach negocjacyjnych, ucząc się czym są negocjacje, w jaki sposób budować porozumienia uwzględniając potrzeby każdej ze stron oraz jak mądrze zadawać pytania. Podczas dwudniowych warsztatów z wolontariatu młodzież miała okazję poznać narzędzia, które są pomocne w identyfikowaniu potrzeb innych grup oraz planować działania społeczne na ich rzecz. W jaki sposób wyrażać własne emocje, jak odczytywać emocje innych oraz jak radzić sobie z własnymi przeżyciami, na te i inne pytania odpowiadaliśmy w czasie szkoleń nt. emocji.

#WeekendPlus to warsztaty w ramach Akademii Dobrych Inicjatyw dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, podczas których mają oni okazję doświadczyć i przyjrzeć się różnym dziecinom i obszarom funkcjonowania człowieka (zawody świata, wolontariat, emocje). Techniki i sposób pracy z młodzieżą oparty jest o edukację poza formalną, angażującą młodego człowieka w proces szkoleniowy.  W 2018 r. warsztaty odbyły się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w: Białowieży, Łukowie, Kisielanach, Marwicy oraz w Zambrowie.

Sponsorem głównym warsztatów w roku 2018r. jest firma Gaz – System S.A

Edukacja

Edukacja Warsztaty WeekendPlus Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Fundajca Dobrych Innicjatyw

comment closed