Wspominasz wybieranie nowego plecaka, piórnika i zeszytów jako fajny moment? Podopieczni domów dziecka i młodzi uchodźcy też powinni mieć mocny start w nowy rok szkolny, dlatego odpalamy naszą akcję i organizujemy wyprawki szkolne #NaDobryPoczątek. Wesprzyj z nami 300 podopiecznych domów dziecka w Polsce oraz 300 dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce.

 

Ruszamy z 6. edycją akcji #NaDobryPoczątek

Aby przygotować 600 dzieci z grup wrażliwych społecznie na Nowy Rok Szkolny 2022/2023 – łączymy dwa nasze projekty. Pierwszy – #NaDobryPoczątek – to coroczny projekt wyprawek szkolnych dla naszych podopiecznych wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Drugi – #FDIaid to projekt pomocowy na rzecz Ukrainy. W przygotowywaniu wyprawek dla dzieci z Ukrainy mamy doświadczenie. Organizowaliśmy wyprawki dla dzieci z ukraińskich domów dziecka już w 2018 roku. W ten sposób świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Jak docieramy do naszych beneficjentów?

Przez cały lipiec zbieraliśmy informacje o potrzebach dzieci i młodzieży z 22 placówek, z którymi współpracujemy – lista potrzebnych akcesoriów.  Jesteśmy w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Warszawa-Ochota. Dzięki współpracy z Ośrodkiem celnie dotrzemy z pomocą do młodych uchodźców z Ukrainy, którzy Nowy Rok Szkolny 2022/2023 zaczną w Polsce.

Realizujemy projekty z myślą o dziecięcych potrzebach i marzeniach. Tam, gdzie tylko jest to możliwe – indywidualizujemy wyprawki szkolne, przygotowując je zgodnie z prośbami i marzeniami uczniów. Taką możliwość mamy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z którymi współpracujemy i jesteśmy w stałym kontakcie

 

Działaj razem z nami na rzecz większego włączenia społecznego dzieci i młodzieży

Dołącz do nas i pomóż nam w zapewnieniu większego włączenia społecznego dla naszych podopiecznych. Niech Nowy Rok Szkolny oznacza dla nich nowy start i nowe szanse! Będziemy im pomagać w wyrównywaniu szans każdego dnia. W związku z tym, jak co roku, zorganizujemy dla nich warsztaty edukacyjne. Będziemy też walczyć o zmiany systemowe korzystne dla nich. Bo są #RównieWażni.

 

Razem na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wszystkie działania Fundacji Dobrych Inicjatyw zorganizowane są wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju (eng. Sustainable Development GoalsSDGs). Projekt #NaDobryPoczątek wspiera zwłaszcza Cel 4 – Dobra Jakość Edukacji.

Poprzez akcję #NaDobryPoczątek i inne działania edukacyjne aktywnie angażujemy firmy i osoby indywidualne do organizowania wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przejawia się ono m.in. brakiem środków lub dostępu do edukacji i kultury. I skutkuje brakiem odpowiedniego przygotowania do zawodu lub do poruszania się na rynku pracy (wykluczenie ze sfery edukacji). Chcemy temu zapobiegać. Na etapie nauki – jeszcze jest na to czas!

 

Misja Fundacji

Naszym głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka) z małych miejscowości i terenów wiejskich w Polsce. Dbamy o rozwój ich kompetencji, umiejętności i pasji pozaszkolnych. #NaDobryPoczątek – zaczynamy od wyprawek! 🎒